شناخت بهتر انواع تیزر های تبلیغاتی

انواع تیزر های تبلیغاتی

انواع تیزر تبلیغاتی همانگونه که در مقاله (چرا تیزر تبلیغاتی بسازیم؟) به آن ها اشاره نمودیم شامل پنج دسته بندی می شوند. در ادامه به شرح و معرفی بیشتر هر یک از این سبک های تبلیغاتی بصری می پردازیم. انواع تیزر عبارتند از: رئال انیمیشنی موشن گرافیک استاپ موشن تلفیقی تیزر تبلیغاتی رئال پیش از […]