ساخت تیزر syngenta

ساخت تیزر سینجینتا کلاس آموزشی در مهندسی زراعی محمد شهر کرج نحوه سم زدن در مزرعه گندم – توسط استودیو گرافیک دیزاین