ساخت تیزر تبلیغاتی دستگاه پوز کارتخوان

ساخت تیزر تبلیغاتی در کرج دستگاه پوز کارتخوان تولیدی شرکت توسعه ارتباطات حراج با پشتیبانی آپ پاسارگارد توسط استودیو گرافیک دیزاین