تیزر تبلیغاتی نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

تیزر تبلیغاتی کالکشن نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو از خودرو سازان ایران خودروفونیکسکرمان موتورسایپاگروه بهمنkmc توسط استودیو گرافیک دیزاین انجام شد .