نمونه تیزر ادکلن

نمونه تیزراستودیویی ادکلن ، امکان ساخت چنین تیزرهایی در استودیو گرافیک دیزاین وجود دارد