ساخت تیزر دستگاه لیزر تیتانیوم پلاس 2023

ساخت تیزر دستگاه های لیزر تیتانیوم پلاس و تیتانیوم پلاس پرو 2023 وارداتی متعلق به شرکت نویان طب مانلی توسط استودیو گرافیک دیزاین در استودیو مجهز به امکانات تصویربرداری و نورپردازی حرفه ای انجام شد .