ساخت تیزر syngenta

ساخت تیزر سینجینتا کلاس آموزشی در مهندسی زراعی محمد شهر کرج نحوه سم زدن در مزرعه گندم – توسط استودیو گرافیک دیزاین

ساخت تیزر صنعتی

گاز رو میزی – تولید کننده گاز رو میزی دنیته- گارانتی مادالعمر – ساخت تیزر در کرج توسط استودیو گرافیک دیزاین

ساخت تیزر استودیویی

ساخت تیزر استودیویی هورت مک توت فرنگی کافه بلا تولیدات بستنی و هورت مک  – توسط استودیو گرافیک دیزاین

ساخت تیزر استودیویی

ساخت تیزر استودیویی در کرج- بستنی کافه بلا هورت مک انبه – توسط استودیو گرافیک دیزاین

ساخت تیزر در استانبول

ساخت تیزر گروه صنعتی محمدی ساخت وسایل شهر بازی – نمایشگاه مرکزی استانبول 2023 – استودیو گرافیک دیزاین