ساخت تیزر syngenta

ساخت تیزر سینجینتا کلاس آموزشی در مهندسی زراعی محمد شهر کرج نحوه سم زدن در مزرعه گندم – توسط استودیو گرافیک دیزاین

ساخت تیزر استودیویی

ساخت تیزر استودیویی هورت مک توت فرنگی کافه بلا تولیدات بستنی و هورت مک  – توسط استودیو گرافیک دیزاین